vragen

ZINPLUS: voor mensen met vragen over het leven

Zorgen of psychische problemen, angst, verdriet, een conflict, rouw of eenzaamheid; soms krijgt u in uw leven te maken met opgaven of gebeurtenissen die een grote invloed op u hebben. Dat kan ervoor zorgen dat u niet goed meer weet hoe u verder moet. ZinPlus is een netwerkorganisatie in de regio Nijmegen, Zuid-Gelderland die u helpt antwoorden te vinden op vragen over het leven. Onze geestelijk verzorgers bieden een luisterend oor en zetten samen met u uw gedachten op een rijtje. U kunt hen in vertrouwen alles vertellen.

Heeft u een levensvraag? Neem dan contact op via 06 37 37 45 54

Bent u een zorgprofessional of vrijwilliger en wilt u meer informatie over ons trainingsaanbod? Kijk dan op de pagina voor professionals/vrijwilligers.

cropped-logo-element.png

Vragen over het leven

Soms voelt het leven zinloos of worstelt u met een moeilijk dilemma. U komt er niet uit met uw naaste omgeving en heeft behoefte aan een onafhankelijk gesprek. Onze geestelijk verzorgers helpen u bij vragen over:

Zingeving

Bijvoorbeeld wanneer u een dierbare heeft verloren.

Leven en dood

Bijvoorbeeld wanneer u of een naaste ongeneeslijk ziek is. 

Religie en rituelen

Bijvoorbeeld wanneer u worstelt met vragen over het geloof.

Bij angst, eenzaamheid en conflicten

Bijvoorbeeld wanneer u uw baan of uw zekerheden kwijtraakt.

vragen

Vragen over Corona

Het Corona virus is voor veel thuiswonende ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid reden tot ongerustheid en zorgen. De maatregelen kunnen bovendien een gevoel van eenzaamheid teweegbrengen. ZinPlus biedt kosteloze geestelijke hulp in de regio Nijmegen voor mensen vanaf 50 jaar en ouder. Ook voor vragen over Corona en gevoelens van onrust en angst die het virus met zich mee kan brengen. Afhankelijk van uw wens en de mogelijkheden kan een geestelijk verzorger bij u thuis komen (wij nemen de richtlijnen van het RIVM in acht), of kan een gesprek telefonisch of via beeldbellen plaatsvinden.