voorwie

Maak kennis met het team van geestelijk verzorgers

Het team van ZinPlus in Zuid-Gelderland bestaat uit geestelijk verzorgers die speciaal zijn opgeleid voor vragen rondom zingeving, kwaliteit van leven, levensbeschouwing en sterven. Zij helpen u uw gedachten te verhelderen en u te begeleiden bij verdriet of rouw. Elke geestelijk verzorger heeft een eigen aandachtsgebied, werkervaring en specialisatie. Iedereen, met welke geloofsovertuiging of visie dan ook, kan bij ZinPlus terecht voor een persoonlijk gesprek. De geestelijk verzorgers hebben een open kijk op het leven en op het geloof. Op basis van uw levensvraag, bekijken wij welke geestelijk verzorger het beste bij uw situatie past. 

Onze geestelijk verzorgers van ZinPlus hebben geheimhoudingsplicht. Wat u met hen bespreekt, is vertrouwelijk. Zij voldoen hiermee aan de eisen van het landelijke Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorgers. 

DSC_7872 13 x 18
Jeanne Rens

Geestelijk verzorger

Als geestelijk verzorger ben ik werkzaam in de ouderenzorg en vanaf de oprichting betrokken bij de GVPZ. Dikwijls ben ik met mensen in gesprek over de eindigheid van het leven. Niet alleen met ouderen maar met hen die ouderen verzorgen en nabij zijn. Een naderend levenseinde roept bij iedereen levensvragen op, zowel bij degene die verwacht te overlijden als bij hen die achterblijven. Het kunnen uitspreken van twijfels, angst of onzekerheid, het delen van verdriet, kan ruimte maken om naar het afscheid toe te groeien. Graag ben ik gesprekspartner en bied ik een luisterend oor.

Hennita-e1504622978187
Hennita Jaspers

Geestelijk verzorger

 

Er zijn periodes in het leven waarin niets meer vanzelfsprekend is, waarin gevoelens en vragen ontstaan die niet eerder aan het licht kwamen. Samen met u neem ik de tijd om daarbij stil te staan.
Daarbij sta ik open voor eenieders kijk op het leven. We kijken naar wat u kracht geeft.

Zelf ben ik katholiek opgevoed. Later heb ik me in het boeddhisme verdiept.  Dat is nog steeds een bron van inspiratie. Waar het past zet ik graag meditatie/visualisatie in evenals rituelen.

FotoZinPlusRvG
Rob van Grinsven

Geestelijk verzorger

Soms zijn er momenten in het leven dat er vragen opkomen die in eerste instantie onbeantwoordbaar lijken. Vragen naar de ‘zin’ van leven, ziekte, rouw, verlies en dood. Vaak gaat dit gepaard met een terugkijken op het eigen leven. Zo’n gesprek helpt om beter zicht te krijgen op wat nú van waarde voor je is. Mijn ervaring in de geestelijk verzorging is in het begeleiden van ziekteprocessen en palliatieve zorg in het ziekenhuis en bij diverse zorgvragen in de geestelijke gezondheidszorg.

Christl_Profiel
Christl Briels

Geestelijk verzorger

Christl Briels is algemeen geestelijk begeleider met Rooms Katholieke wortels. Soms is het makkelijker om diepe gevoelens en gedachten te delen met een tussenpersoon. Samen zoeken we naar woorden voor wat er diep van binnen leeft. Ik ben gespecialiseerd in het maken van een levensbiografie waarbij de nadruk ligt op het bespreken van de inspiratiebronnen en bezieling in uw leven. Werkgebieden: alle werkgebieden met uitzondering van West Maas en Waal/Druten.

steekelenburg-Ancilla
Ancilla van Steekelenburg

Geestelijk verzorger

Er zijn, voor de ander, samen, in welke situatie dan ook, dat is mijn levensmotto. Als vrijgevestigd geestelijk verzorger ga ik in gesprek met je over dat wat er leeft en goed is te delen. Gevoelens, levensvragen, twijfels, inzichten en wijsheid; alles is welkom. Een afscheidsritueel samen vormgeven kan grote waarde hebben. Ik ben opgeleid aan de Radboud Universiteit als algemeen geestelijk verzorger.

Mijn specialisaties: mindfulness, compassie, zingeving, boeddhisme, rouw en verlies en systeemgericht werken

Afbeelding-Jelle
Jelle Backhuis

Geestelijk verzorger

Zeker wanneer iemand op zijn of haar kwetsbaarst is, kan de zoektocht naar zingeving groot zijn. Het kan dan helpend zijn om uw levensvragen te delen en te ordenen, waarbij alle emoties besproken mogen worden. Ik ben werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en word daar dagelijks geconfronteerd met zowel de mooie als de tragische kanten van het leven. Binnen mijn werk heb ik ervaring in de begeleiding rondom euthanasietrajecten.

 

Saida JPEG
Saïda Aoulad Baktit

Geestelijk verzorger

Door mijn werk in het Radboudumc heb ik ervaring met geestelijke begeleiding van moslims in hun  laatste levensfase, en met rituele zorg rond hun overlijden en uitvaart. Ook ben ik als vertrouwenspersoon en consulent ervaren in het begeleiden bij morele dilemma’s rond medische zorg en levenseinde en het omgaan met verschillen tussen culturele achtergronden van moslims .

Ik spreek ook Arabisch.

IMG_2888
Jan van der Wal

Geestelijk verzorger

Jan van der Wal werkt als katholiek geestelijk verzorger in de geestelijke gezondheidszorg in Nijmegen en Rivierenland vanuit een Christelijke inspiratie. Hij bezit veertig jaar ervaring in pastorale zorg en geestelijke begeleiding. Het kan zomaar gebeuren dat het leven door verlies en rouw pijnlijk wordt. Psychische kwetsbaarheid kan iemand uit zijn evenwicht brengen. In een begeleidingstraject gaan we op zoek waar verlichting mogelijk is en waar we heil van kunnen verwachten: zonder troost geen heling.

foto Marike Meek
Marike Meek

Geestelijk verzorger

Als geestelijk verzorger wil ik graag een gespreksgenoot zijn om samen stil te staan bij wat er op dit moment speelt in uw leven. In de afgelopen jaren heb ik als geestelijk verzorger velen begeleid en ondersteund. Ik ben zowel theologisch als zorgethisch geschoold. Mijn eigen wortels en inbedding liggen in de protestantse traditie. Persoonlijke bronnen van inspiratie vind ik zowel in godsdienst en spiritualiteit, als ook in poëzie, literatuur, muziek, film en schilderkunst.

Werkgebied: het Land van Maas en Waal

profielfotov1
Hans Hamers

Geestelijk verzorger

De naar innerlijke vrede zoekende en vragende medemens met geloof, kennis, begrip en raad bijstaan.” Dat is mijn missie. En dat betekent voor mij in het bijstaan van anderen als het leven zelf op het het spel komt te staan of als het leven ten einde loopt: heel goed luisteren om op het spoor te komen wat gebroken is, wat goed is geweest, wat onvoltooid is, wat mooi is. Om een héél leven. Dat is wat ik gedaan heb eerst in het ziekenhuispastoraat en nu doe als pastor in een parochie voor alle mensen die daarom vragen. Ik ben verbonden als katholiek pastoraal werker aan de parochie H Stefanus, locatie Effata/Dominicuskerk.

wim smeets. foto. dialyse
Wim Smeets

Geestelijk verzorger

Ik werk als geestelijk verzorger in het Radboudumc Nijmegen. Mijn werkgebieden zijn Zuid-Gelderland en het Land van Cuijk. Ik heb meer dan dertig jaar ervaring in crisisbegeleiding, palliatieve zorg (in het bijzonder ook kinderen en jongeren) en het begeleiden afscheidsrituelen en rouw. Bijzondere aandacht voor mensen met een beperking of met een chronische ziekte. 

Levensbeschouwelijke achtergrond: Ik ben katholiek pastor, met veel respect en waardering voor andere culturen en levensbeschouwingen.

Thomas_IMGL2324
Thomas van Heerde

Geestelijk verzorger

Ik werk als geestelijk verzorger in het Radboudumc in Nijmegen, en in verpleeghuis Malderburch in Malden. De werkvelden waarin ik ruime ervaring heb zijn: individuele gesprekken; groepsgesprekken; palliatieve zorg, met aandacht voor kinderpalliatieve zorg, crisisbegeleiding, en het begeleiden van afscheid en rouw. Ik heb aandacht voor zingeving en spiritualiteit in de breedste zin van het woord. Levensbeschouwelijke positie: niet gebonden aan een kerkelijke traditie, maar wel verbonden met mijn reformatorische ‘erf’.

 

 

Lida
Lida Koedooder

Geestelijk verzorger

Als geestelijk verzorger bij LuciVer, een zorginstelling  voor ouderen in Wijchen, mag ik mensen nabij zijn die geconfronteerd worden met vragen naar de zin van het geleefde leven, naar de toekomst, over hoe om te gaan met wat zich aandient in het hier en nu. Daarvoor zijn geen pasklare antwoorden; soms is het niet meer dan het in stilte met hen durven uithouden in de leegte. Maar mogelijk groeit in die ruimte dan vertrouwen en nieuw licht.

btf
Rozanne van der Veur

Geestelijk verzorger

Ik heb mijn opleiding gedaan aan de Universiteit voor Humanistiek, gevolgd door de post-academische ambtsopleiding tot Boeddhistisch geestelijk verzorger aan de VU in Amsterdam. Momenteel ben ik werkzaam voor de VGVZ en als geestelijk verzorger bij justitie. Ik werk met aandacht voor het levensverhaal, betekenisgeving, menselijkheid, bezieling, stilte, kwaliteit van leven en welzijn. Vanuit de waarden compassie, diversiteit, verbinding en authenticiteit.
2021-03-01
Archie de Ceuninck van Capelle

Geestelijk verzorger

Ik ben geestelijk verzorger sinds 2002. Vaak zijn mijn cliënten van huis uit katholiek. Hoe blijf je jezelf? Kan je jezelf vernieuwen? Waarop moet je afboeken en wat mag je hopen? Hoe ga je wijs met al deze vragen om? We vormen in vijf ontmoetingen een deskundig beeld van hoe jij (met nabije anderen) weer verder kan gaan. Ik breng verder vanuit mijn Nederlands-Indische achtergrond persoonlijke ervaring mee over intergenerationeel trauma, migratie en interculturele vraagstukken.
 
doctor
Jantine van der Schoot-Smeijers

Geestelijk verzorger

doctor
Jolanda van Dijke

Geestelijk verzorger

doctor
doctor