doctor

Voor zorgverleners

Soms zie je dat een patiënt of cliënt worstelt met gevoelens van rouw, onmacht of verdriet of met levensvragen door een aangrijpende gebeurtenis of moeilijke levensfase. Als zorg- en hulpverlener of vrijwilliger in de regio Nijmegen wil je iemand zo goed mogelijk helpen, naar iemand luisteren en troost bieden. ZinPlus heeft daarom een uitgebreid aanbod aan scholingen en trainingen; gericht op het herkennen van vragen over zingeving voor professionals in zorg en welzijn in de Zuid-Gelderland.

Scholing en training

Wilt u zelf leren om zingevingsvragen te herkennen, te begeleiden en door te verwijzen? ZinPlus biedt hiervoor een uitgebreid aanbod aan trainingen, scholingen en coaching voor zorg- en hulpverleners werkzaam in de nulde en eerstelijn. Bekijk hieronder ons uitgebreide aanbod:

Training en scholing voor professionals en vrijwilligers

Wij verzorgen scholing op maat voor professionals of vrijwilligers over bijvoorbeeld onderwerpen als:

Coaching on the job

Onze geestelijk verzorgers van ZinPlus kunnen een dag met jou of jouw team meelopen. Zo kunnen zij ter plekke ondersteuning bieden in het helpen herkennen van en omgaan met patiënten of cliënten met levensvragen, zingevingsvragen of met personen die gevoelens van rouw, verdriet, onmacht of woede ervaren.  

Advies voor geestelijke verzorging op de werkvloer

Wanneer je een vraag hebt over een casus waar morele, ethische of zingevingsvragen aan de orde zijn, kun je contact opnemen met een geestelijk verzorger van ZinPlus voor overleg. Onze geestelijk verzorgers kunnen jou direct voorzien van adviezen om zingevingsvragen te herkennen en om moeilijke onderwerpen met jouw cliënt of patiënt bespreekbaar te maken. 

Wanneer je een vraag hebt over een casus waar morele, ethische of zingevingsvragen aan de orde zijn, neem je contact op met een geestelijk verzorger van ZinPlus door te bellen naar 06 37 37 45 54 of mail naar info@zinplus.nl om een afspraak te maken. 

MDO of PaTz-bijeenkomst bijwonen

Een geestelijk verzorger van ZinPlus kan een multidisciplinair teamoverleg bijwonen of plaatsnemen in een Palliatieve Thuiszorg (PaTz-) bijeenkomst. Tijdens zo’n overleg kunnen onze geestelijk verzorgers spirituele, morele en zingevingsdimensies belichten, zodat je hier in je werk meer alert op bent. Zij kunnen bovendien tips en adviezen geven om levensvragen te erkennen en bespreekbaar te maken met cliënten en patiënten.

Wanneer je een geestelijk begeleider bij een overleg of bijeenkomst wil uitnodigen, kan je bellen met de coördinator van ZinPlus op 06 42 16 64 57 of mail naar info@zinplus.nl om een afspraak te maken. 

Moreel beraad begeleidt door geestelijk verzorger ZinPlus

Een geestelijk verzorger kan een moreel beraad begeleiden. Een moreel beraad is een gestructureerd groepsgesprek waarin je als team van zorgverleners samen naar een antwoord zoekt op een ethische vraag die voortkomt uit de praktijk, zoals: ‘Wat is goede zorg voor deze cliënt/patiënt?’ Tijdens een moreel beraad heeft de geestelijk verzorger van ZinPlus  oog voor een brede benadering van gezondheid, door ook aandacht te besteden aan onderwerpen zoals de kwaliteit van leven, in hoeverre iemand mee kan doen in de maatschappij en of het leven nog zin heeft. 

Wat kosten trainingen en scholingen van ZinPlus

Er zijn geen kosten aan de diensten van ZinPlus verbonden. ZinPlus ontvangt hiervoor subsidie van de overheid. 

Wanneer doorverwijzen naar een geestelijk begeleider?

Elke cliënt/patiënt kan in zijn leven te maken krijgen met zorgen of psychische problemen, angst, verdriet, een conflict, rouw of eenzaamheid. Dat kan een grote invloed op hen hebben. Als professional bied je zelf zorg en begeleiding, maar dat is niet altijd voldoende. Voor extra ondersteuning kan je jouw cliënt/patiënt doorverwijzen naar een geestelijk verzorger van ZinPlus. Onze geestelijk verzorgers hebben tijd en (specialistische) aandacht voor vragen op het gebied van zingeving. Zoals:

Op basis van de vraag kijken wij welke begeleiding het beste past. Een afspraak maken met een geestelijk verzorger kan via 06 37 37 45 54 of info@ZinPlus.nl.

Let op: Wilt u zelf meer informatie over trainingen en scholingen van ZinPlus of wilt u een geestelijk verzorger van ZinPlus een overleg laten bijwonen? Dan belt u naar 06 42 16 64 57.

Meer weten over het aanbod voor professionals van ZinPlus?

Wilt u meer weten over het aanbod voor zorgverleners en welzijnswerkers van ZinPlus en bent u werkzaam in de regio Zuid-Gelderland, omgeving Nijmegen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie en om mogelijkheden voor scholing, trainingen en begeleiding te bespreken. Wij denken graag mee over welk aanbod het beste aansluit bij jouw of jullie wensen. 

Folders en info voor professionals

Worden uw vragen niet beantwoord op de site van ZinPlus of heeft u behoefte aan meer informatie over het doorverwijzen van cliënten/patiënten met zingevingsvragen? Download dan onze folders.

Wanneer een geestelijk verzorger inschakelen?

Tips voor het doorverwijzen naar een geestelijk verzorger

Stappenplan voor contact op afstand met palliatieve patiënten